İnsanlığın Sustuğu Yer: Auschwitz

Gülten Akın’dan ödünç alıyorum bir dizeyi bu durumu anlatmak için, “bir roman kadar uzun bu tümce”, Auschwitz’i anlatacağım size.  daha fazlasını okuyun