İletişim

e-posta

yolacikmali@gmail.com

twitter

http://twitter.com/yolacikmali

instagram 

http://instagram.com/yolacikmali

“Yeni bir ülke yoktur
Diyor o ünlü şair
Ne de yeni denizler
Nereye gitsen bu kent
Seni peşinden izler
ama gitmektir benim
Yenilmezliğim dünyada
Ve durmaz giderim
Bu can tende durdukça”

Metin Altıok

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *